Studio1482

İlhamını Leonardo Da Vinci’nin Floransa’dan Milano’ya geçtiği tarihten alan Studio1482 için hazırlanan marka ve hikâye tasarımı.
Tasarımı hayatı anlamlandıran bir simya olarak gören marka farklı disiplinlerdeki tasarımcıları bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Back